SKIPER

SKIPER

 220
3,0
300 3\
220
3,0
300 3\
130.00 . 14.4% 111.30 .